نوشته‌ها

دیدن لکه های خونی در چشم

علامتهای فشارخون بالا به ندرت قابل توجه هستند ولی اگر آنها خودشان را نشان دادند خیلی مهم است که تشخیص بدهیم و درمان کنیم که بتوانیم از عوارض خطرناک آن جلوگیری کنیم.
یکی از نشانه های آن خونریزی خودبخود از بینی می باشد. طبق مطالعه ای ریسک خونریزی بینی ۵۳ درصد در افراد فشارخونی بیشتر از بقیه افراد می باشد.