مطالب توسط دکتر بابک حیدری اقدم

روز جهانی فشار خون

بصورت روتین ۱۷ می معادل ۲۷ اردیبهشت را روز جهانی فشار خون می‌نامند ولی لیگ جهانی فشارخون (WHL) هفده ۱۷ اکتبر را برای این عنوان برگزیده است. شعار امسال برای فشار خون این بود: فشارخونتان را اندازه بگیرید و ان را کنترل کنید تا طولانی تر زندگی کنید( اعداد خود را بدانید)   متاسفانه حدود […]