نوشته‌ها

راه اندازی دستگاه SPECT CT در بیمارستان جم

 

 

شعار انجمن های قلب در روز جهانی قلب
قلب تو قلب من

 

راه اندازی دستگاه SPECT CT در بیمارستان جم با اخرین تکنولوژی و فن اوری و منحصر به فرد در ایران. ادغام تکنولوژی سی تی و اسپکت در این دستگاه میزان حساسیت و ویژگی اسکن پرفیوژن میوکارد را به میزان قابل توجهی افزایش میدهد.

این دستگاه پیشرفته ترین دستگاه موجود اسکن قلب در دنیاست که اخیرا در بیمارستان جم نصب شده، میزان دقت بسیار بالا با خطای بسیار کم میباشد که به ریزترین مشکلات قلب و غدد را میتوان تشخیص داد.