نوار قلب (ECG /EKG)

نوار قلب (ECG /EKG)یکی از بی خطرترین و ساده ترین اقداماتی است که اطلاعات مهمی را در مورد قلب در اختیار پزشک قرارمی دهد. نوار قلب در بررسی دردهای قلب و سکته های قلبی ارزش خاصی دارد و به عنوان اولین اقدام در تمام کسانی که مشکوک به حملات حاد قلبی می باشند صورت می گیرد.
یکی از اهداف انجا‌م نوار قلب جمع آوری اطلاعات درباره ریتم اصلی قلبی و نحوه هدایت الکتریکی ان بوده که راهنمایی در جهت تشخیص مشکلات قلبی می باشند. نوار قلب کاربردهای زیادی دارد. اما شاید بیشترین استفاده ای که از آن برده می شود در بررسی بیماریهای ایسکمی قلبی (مانند آنژین صدری و سکته قلبی) باشد. در این بیماریها نوار قلب دچار تغییرات خاص می شود که حتی می تواند محل سکته و شدت آن را بازگو نماید. نوار قلب در برسی و‌تشخیص بزرگی حفرات قلب نیز کاربرد دارد. همچنین تشخیص دقیق آریتمیها یا بی نظمی قلبی از موارد بسیار مهمی است که تنها با انجام نوار قلب میسر است.
همچنین نوار قلب می تواند اختلالات هدایتی مانند بلوک های قلبی و مشکلات و اسیب های عضلانی قلب را به خوبی نشان دهد. نوار قلب نه تنها وضعیت قلب را نشان می دهد بلکه در بررسی وضعیت کلی بدن من جمله اختلالات الکترولیتی مانند کمبود کلسیم و پتاسیم ، هیپوترمی ، و…نیز واجد اهمیت است. در ضمن بارنوار قلب میتپان برخی اختلالات مادرزادی قلبی مانند مشکلات ژنتیکی عضله قلب را حدس زد یا تشخیص داد. در الکتروکاردیوگرام از فعالیتهای الکتریکی قلب تصویری را روی کاغذ رسم می شود . نوار قلبی فعالیت الکتریکی را از طریق الکترودهای متصل به سینه و اندامها بر روی یک کاغذ حساس به دما ثبت می نماید.