قطع داروهای بتابلاکر مانند پروپرانولول، متوپرولول و کارودیلول و آتنولول

قطع ناگهانی این داروها گاها منجر به علائمی می گردد که به #سندرم_قطع معروف است. این علایم معمولا بصورت طپش قلب ، کوبش سینه و گاها افزایش فشارخون است .علت این علائم، افزایش تعداد گیرنده های بتا بدنبال مهار سمپاتیک و در نتیجه ی آن، افزایش فعالیت سمپاتیک بدنبال قطع اثر مهاری توسط داروست.

♥این شرایط با قطع انواع کوتاه اثر مانند پروپرانولول بیشتر مشاهده می شود ودر انواع طولانی اثر مانند آتنولول کمتر مشاهده میشود

♥قطع تدریجی می تواند خطر علائم سندرم قطع بتابلاکرها را کاهش دهد.
♥درصورت مصرف دوبار در روز پروپرانولول و انواع کوتاه اثر متوپرولول و کارودیلول، توصیه می شود بیمار قبل از قطع کامل، دوز یکی از وعده ها را مثل قبل بمدت یک هفته سپس یکروز درمیان برای یک هفته دیگر مصرف کند.

♥در مورد انواع طولانی اثر مانند آتنولول، دوز روزانه را برای یک هفته نصف کرده و سپس بیمار همان دوز اخیر را یکروز درمیان برای یک هفته دیگر مصرف می کند. البته اگر لازم بود سریعتر قطع شود، می توان از همان ابتدا نیمی از دوز روزانه ی معمول را یکروز درمیان تجویز و سپس قطع نمود.